Súkromná športová stredná odborná škola

 

Navigácia

Dôležité oznamy

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Silvia Jakabová JAS Rozvrh
Riaditeľka
silvia.jakabova212@gmail.com
 
 
Mgr. Roman Beitl BER Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Futbalový krúžok I.
Vedie krúžok: Futbalový krúžok II.
romanko.beitl@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Bollová BOL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
tatianabollova@gmail.com
 
 
Ing. Viera Brillová BRV Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.AB
viera.sosthe@zoznam.sk
 
 
PaedDr. Iveta Kipsová KIP Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Vedie krúžok: Krok za krokom k maturite zo SJL
kipsova@centrum.sk
 
 
Ing. Jarmila Kleinová Brnková JKL Rozvrh
Učiteľka
jarmilakleinova@gmail.com
 
 
Ing. Monika Krošláková MRK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Beáta Kuciková KUB Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Mladý chemik
beatrice.kucikova@gmail.com
 
 
Ing. Marcela Kulifajová MAK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Lívia Kunst Krížová, PhD. KL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: III.B
livia.krizova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Laincz, PhD. JOZ Rozvrh
Učiteľ
jolaincz@yandex.com
 
 
Mgr. Michal Polčic POL Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
Zástupca v triede: IV.A
Vedie krúžok: Badminton 1
Vedie krúžok: Futbalový krúžok III.
Vedie krúžok: Futbalový krúžok IV.
michal.polcic@gmail.com
 
 
Bc. Lucia Šerešová LUC Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina s úsmevom
lucia.seresova@gmail.com
 
 
Mgr. Kristína Valášková VAK Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AB
Vedie krúžok: Aplikovaná ekonomika
valaskova.kristina@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019