Súkromná športová stredná odborná škola

 

Navigácia

Sobota 19. 1. 2019

Sobota 19. 1. 2019

Stravná jednotka je 2.90 Eur / 1 žiak / 1 obed

stravné je potrebné platiť každý mesiac so splatnosťou vždy k 20-tému v mesiaci! (prvá platba 20.10. a posledná 20.6. Vyúčtovanie bude každé 3 mesiace (december, marec, júl) prípadné preplatky budú vrátené na účet po vyžiadaní rodiča.

Sumu vypočítate podľa počtu pracovných dní v mesiaci x suma obeda

Príklad na október : 22 pracovných dní x 2.90 = 63.80 Eur

Bankový účet: SK521100 0000 0029 4404 5598

Variabilný symbol = pridelené ID žiaka - prosím VS dodržať, nový systém môže zapísať platbu inému žiakovi s rovnakým priezviskom v inej triede.
Konštantný symbol: 308

Do popisu transakcie: priezvisko stravníka /nie vždy sa zhoduje s majiteľom účtu/

a trieda 1A,2A,3A............./bezpodmienečne žiadam dodržať informácie.

Vyhnete sa tak stresovej situácii z obidvoch strán a hlavne ušetríte deti pri okienku.

Odhlasovanie zo stravy:

Odhlasovanie je možné 2x do týždňa v pondelok a v stredu do 8:00 - emailom na obedy@sportskola.sk

Pri vopred plánovaných exkurziách, výletoch, LVVK, ŠvP ... budú žiaci po predložení menného zoznamu triednou učiteľkou automaticky odhlásení. 
 

Odhlasovanie na konci školského roka je vždy možné iba tri dni pred posledným dňom žiaka v škole (napr. posledný deň je 30.6., odhlasovať sa môžete len do 27.6. vrátane)!

Novinky

 • 6.12.2018 bude opäť tradičný MIKULÁŠSKY turnaj, ktorý bude od 8:30 do 13:30 hod. Príďte vhodne oblečení a s dobrou náladou. Tento rok po prvý raz bude súťažiť aj družstvo učiteľov.

 • 5.12.0 od 9:00 do 13:00 bude deň otvorených dverí. Všetkých záujemcov aj priaznivcov srdečne pozývame.

 • Naši štvrtáci

  23.11.2018 budú mať naši štvrtáci stužkovú slávnosť. Prajeme im, aby táto slávnosť naplnila ich očakávania a otvorila bránu k dospelosti ... už konečne aj v ich srdciach a mysliach. Želáme im, nech je tento deň zlomom ... kedy prestanú byť nezodpovednými deťmi a stanú sa z nich zodpovední dospelí. Želáme si, aby nastúpili na rýchlik MATURITA a úspešne zvládli všetko, čo ich v tomto roku čaká. Všetkým rodičom našich štvrtákov prajeme príjemný piatkový večer a ..... DOTIAHNIME TO DO ÚSPEŠNÉHO KONCA !!!!

 • RIADITEĽSKĚ VOĽNO
  29. 10. 2018

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že dňa 29.10.2018 bude riaditeľské voľno. Žiaci prídu do školy dňa 5.11.2018 po jesenných prázdninách. Prajeme Vám pekné prázdniny. :-)

 • Maturitná skúška september 2018

  septembrové MS sa budú konať v dňoch 19.9.2018 a 20.9.2018 -

  ROZPIS:

  19.9.2018

  Slovenský jazyk a literatúra:

  8:30 Czirák Jozef

  8:50 Malá Lucia

  9:10 Markovič Lukáš

  9:30 Maroš Lukáš

  Anglický jazyk:

  8:30 Markovič Lukáš

  8:50 Maroš Lukáš

  20.9.23018

  Praktická časť odbornej zložky MS - Obhajoba vlastného projektu:

  9:30 Maroš Lukáš

  10:00 Markovič Lukáš

  Teoretická časť odbornej zložky MS -

  8:30 Maroš Lukáš

 • ŠKOLSKÝ ROK 2018/20019 začína :-)

  Milí rodičia,

  dovoľte mi v mene Súkromnej športovej strednej odbornej školy a jej zriaďovateľa poďakovať sa za Vašu dôveru. Vážime si, že môžeme vzdelávať Vaše dieťa a spolu s Vami rozvíjať jeho akademický a osobnostný potenciál.

  Verím, že ste si počas dovolenkových dní oddýchli a načerpali nové sily na nadchádzajúce obdobie nového školského roka.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2018/2019

  v pondelok 3. septembra 2018 o 9:00 hod. v priestoroch Súkromnej športovej strednej odbornej školy.